Yhteistoiminnallinen oppiminen

Pelkästään se, että opiskelijat sijoitetaan ryhmiin ja heitä käsketään työskentelemään yhdessä, ei johda yhteistoiminnallisuuteen. Yhteistoiminnallisella oppimisella (YTO) tarkoitetaan oppimista, jossa ryhmä oppijoita työskentelee yhdessä käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jäsenten tietämystä. YTO

  • sitouttaa kaikki opiskelijat osallistumaan aktiivisesti oppimisprosessiin, 
  • ohjaa opiskelijoita kantamaan vastuuta sekä omasta että toisten oppimisesta, 
  • kannustaa opiskelijoita yhdessä oppimisen toimintakulttuuriin ja tiedon jakamiseen yksinoppimisen, tiedon panttaamisen ja kilpailun sijaan, 
  • kehittää opiskelijoiden yhteistyö- vuorovaikutustaitoja sekä 
  • kohottaa opiskelumotivaatiota. 

Yksinkertaisimmillaan YTO on työskentelyä koti- ja asiantuntijaryhmissä, joissa jokainen ryhmän jäsen tuo oman tietämyksen ja osaamisen ryhmän käyttöön. Yhdessäoppimisen ja -jakamisen kulttuurin syntyminen voi olla työlästä, mutta ajan myötä kouluttajan ohjauksen tarve vähenee ja ryhmä alkaa ohjata itse itseään.