Verkko-opetus

Verkko-opetus voidaan jakaa ohjattuun verkko-opetukseen, itseopiskeluun verkossa sekä monimuoto-opetukseen, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta. Uutena terminä monimuoto-opetuksesta on alettu käyttää sulautuvaa opetusta. Sen mukaan oppiminen ei tapahdu yhdessä ympäristössä (esim. luokkahuoneessa), vaan siellä, missä oppiminen on autenttista ja toiminta oppimista edistävää. Verkko-opetusta varten on kehitetty erillisiä oppimisympäristöjä, -alustoja (esim. Optima ja Moodle), joihin verkko-opetuksen osuus voidaan rakentaa.

Verkko-opetuksen lähestymistavat voidaan jakaa (oppi)materiaalikeskeiseen ja vuorovaikutuskeskeiseen lähestymistapaan. Materiaalikeskeisessä keskitytään digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja välittämiseen, kun taas vuorovaikutuskeskeisessä ovat tärkeitä opetuksen, ohjauksen ja opiskelun vuorovaikutusprosessit. Näitä lähestymistapoja on myös mahdollista yhdistellä.

Verkkoympäristössä tapahtuva oppiminen on joustavaa ja yksilöllistä, mutta vaatii oppijalta itsenäisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja ajankäytön suunnittelua. Verkko-opiskelu ei ole se helpompi vaihtoehto lähiopetukselle. Oppijan tieto- ja viestintätekniset valmiudet sekä medialukutaidot ovat opinnoissa hyödyksi, mutta vaativia tietoteknisiä taitoja verkko-opiskelu ei vaadi. Myös kouluttajalta verkko-opetus edellyttää uudenlaisia taitoja ja valmiuksia sekä ennen kaikkea aitoa kiinnostusta verkkoa ja sen tuomia oppimismahdollisuuksia kohtaan.  Koulutuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia perusteellisesti verkko-opetuksen käyttöä oppimisen tukena ja käyttää aikaa verkko-oppimisympäristön rakentamiseen ja toimintaan tutustumiseen.