Verkko-ohjaus

Verkko-ohjauksella tarkoitetaan verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaa yksittäiseen verkkokurssiin liittyvää ohjausta. Monipuolinen verkko-ohjaaja toimii mm. seuraavissa rooleissa:

  1. Tekninen tuki: Auttaa oppijaa selvittämään verkkoympäristössä eteen tulevat tekniset ongelmat. 
  2. Organisaattori: Huolehtii mm. verkkoympäristön hallinnasta ja varmistaa verkkokurssin sujumisen. 
  3. Sisällön asiantuntija: On perehtynyt verkkokurssin aiheeseen ja pystyy ohjaamaan oppijaa siihen liittyvissä kysymyksissä.  
  4. Pedagoginen ja sosiaalinen tuki: Tukee oppijoita oppimisprosessissa ja edistää oppijoiden välistä vuorovaikutusta sekä ryhmätunteen syntymistä. 

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva viestintä perustuu viestien lukemiseen, kirjoittamiseen ja kommentoimiseen. Verkkoviestintä on vihjeettömämpää, sillä muiden oppijoiden ilmeet ja eleet eivät ole nähtävissä tai äänensävy kuultavissa. Viestinnän haasteiden lisäksi myös muut opiskelutapojen muutokset voivat saada aikaan vastarintaa, jolloin oppijoiden sitoutuminen opiskeluun verkossa voi heiketä. Verkossa on helppo olla passiivinen ja ”näkymätön” toimija.  Haasteita voi tuoda myös verkko-oppimisympäristön riittämättömyys, sillä verkko ei voi täysin korvata kasvokkaista vuorovaikutusta.