Varasto

Varasto on säilytykseen tarkoitettu tila tai erillinen rakennus. Koulutussuunnittelijalle ja kouluttajalle varasto on ennen kaikkea tieto- ja taitovarasto. Varastossa on esim. (täydennys)koulutuksen kautta hankittuja tietoja ja taitoja, jotka on mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa.  

Järjestökentällä, aikuiskoulutuksen piirissä, varastossa oleva tieto ja taito voi liittyä esim. verkko-opetukseen, sosiaaliseen mediaan, ryhmätoimintaan ja oppimisen erilaisuuteen. Lisäksi yhteiskunnallinen kehitys ja järjestön tulevaisuuden haasteet voivat luoda uusia tieto- ja taitovaatimuksia.  

Varastossa tulisi olla myös välineitä oman kouluttajuuden tarkasteluun. Omaa kouluttajuutta ja sen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita voi pohtia esimerkiksi pitämällä oppimispäiväkirjaa koulutuksista, kirjoittamalla kokemuksistaan blogia tai käyttämällä valmiita analyysimalleja kuten SWOT. SWOT:n avulla oma kouluttajuus voidaan pilkkoa vahvuus- ja heikkousalueisin sekä tarkastella sen mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi on olemassa monenlaisia testejä, joiden avulla voi testata kouluttajana toimimisen osa-alueita.