Taitojen opettaminen

Taitojen opettamista voidaan pitää yhtenä opettamisen alalajina. Taidolla tarkoitetaan osaamista, johon liittyy pysyvä tekemisvalmius.  Osaaminen kehittyy motorisesti (tehtävä osataan nopeammin ja taitavammin), tiedollisesti (tehtävän hallinta ajatuksissa) ja soveltuvasti (taidon soveltaminen eri tilanteissa).

Taitojen opettamisessa on tärkeää kokeilu ja harjoitteleminen. Oppija oppii tekemällä ja saa sitä kautta kokemuksia. Kokemuksista voidaan oppia, kun niitä tarkastellaan ja pohditaan. Kynnystaso on pidettävä realistisena, jotta tehtävä säilyy motivoivana ja oppiminen mielekkäänä. Taitojen opettamisessa voidaan erotella viisi askelta:

  1. Valmistautuminen: motivointi, tavoitteet ja tehtävänkuvaus 
  2. Opetus: malli, säännöt, perustelut ja tärkeät kohdat 
  3. Toistaminen ajatuksissa ja pääkohtien kertominen 
  4. Itsenäinen kokeilu 
  5. Tarkastus: palaute ja taitotason arviointi