Sosiaalinen media

Sosiaalista mediaa voidaan kuvata prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. Merkitykset ja sisällöt ovat pääosin käyttäjien yhdessä tuottamaa. Näin ollen yksilöt eivät ole verkossa pelkästään kuluttajia (esim. materiaalin lukijoita), vaan aktiivisia toimijoita (esim. materiaalien kirjoittajia).

Sosiaalisen median käyttö opetuksen tukena on yleistynyt. Voidaan ajatella, että sosiaalisen median sovellusten avulla helpotetaan oppijan ajan tasalla pysymistä, tietotulvan suodattamista, kirjoittamista ja julkaisemista, multimedian jakamista, osallistumista ja vaikuttamista yhteisöissä sekä laajennetaan oppimisympäristöjen (esim. virtuaalimaailmat) valintamahdollisuuksia. Lisäksi sosiaalisen median sovelluksia voidaan käyttää esim. oppimistehtävien rakentamisessa.

 Sosiaalisen median sovelluksia ovat mm.