Omaehtoisuus

Omaehtoisella oppijalla on halu oppia ja kehittää itseään. Omaehtoiselle oppimiselle on tyypillistä vapaaehtoisuus, jolloin oppijan tavoitteena ei ole tutkinto vaan tieto ja taito. Epävirallisuudestaan huolimatta oppiminen voi olla hyvin tarkasti jäsenneltyä oppimistavoitteiden tai ohjaamisen osalta. Omaehtoisen oppimisen yhteydessä puhutaan usein informaalista ja nonformaalista oppimisesta. Järjestökentän tarjoama ja toteuttama koulutus on osa nonformaalia koulutusjärjestelmää kun taas formaalin koulutusjärjestelmän muodostavat mm. peruskoulu ja korkeakoulut.

Omaehtoisuus ja vapaaehtoisuus asettavat haasteita koulutuksen suunnittelijoille ja kouluttajille, sillä jokainen oppija tuo opetustilanteeseen omat odotukset ja tarpeet. Toisaalta oppijoiden motivaatio on usein korkealla, koska he ovat mukana omasta tahdosta ja ovat aidosti kiinnostuneita aiheesta. Haasteena voi kuitenkin olla mielenkiinnon ja motivaation ylläpitäminen koko koulutuksen ajan. Taitava koulutuksen suunnittelija ottaa huomioon koulutuksen kohderyhmän pohtiessaan tarkemmin koulutuksen aihetta, sisältöjä ja toteutustapoja.