Ohjausmenetelmiä

Ohjauskeskustelu on yleisin ja käytetyin ohjausmenetelmä. Ohjaajan tavoitteena on sekä kuunnella oppijaa että auttaa tätä pohtimaan omaa toimintaa oppijana. Keskustelun aikana ohjaaja voi käyttää seuraavia toimintoja:

  • Aktiivinen kuuntelu  
  • Avointen kysymysten esittäminen 
  • Toisin sanominen 
  • Rakentavan kritiikin antaminen 
  • Selventäminen ja tarkentaminen 
  • Yhteenvetojen tekeminen 
  • Tukeminen vs. rajoittaminen  
  • Omien kokemusten kertominen 

Keskustelun lisäksi on olemassa myös muita ohjausmenetelmiä ja -välineitä, jotka perustuvat oppijan omille taidoille ohjata oppimistaan. Yksi käytetyimmistä itseohjausmenetelmistä on oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Ohjausta voidaan toteuttaa myös annettujen oppimistehtävien ja palautteen kautta.