Miten markkinoidaan

Innostava mainostaminen ja tiedottaminen järjestön sisällä ja/ tai sen ulkopuolelle on usein edellytys koulutuksen toteutumiselle. Koulutuksen markkinoinnin välineitä ovat mm.

  • Jäsenlehdet, ilmaisjakelulehdet, sanomalehdet 
  • Kirje  
  • Sähköinen tiedote (sähköposti, Internet) 
  • Radio ja tv  

Markkinoinnissa tulee kiinnittää huomiota koulutuksen sisällön ja tavoitteiden avaamiseen kohderyhmälle. Myös osuva ja innostuva nimi voi houkutella osallistujia mukaan. Markkinointi-ilmoituksessa kannattaa myös kertoa jotain koulutuksen toteutuksesta (esim. lähi-, etä- vai monimuoto-opetus).