Miten koulutetaan

Koulutuksen tavoitteiden, sisällön ja kohderyhmän määrittämisen jälkeen voidaan pohtia, millä opetusmenetelmillä, -välineillä ja oppimateriaaleilla koulutus on tarkoitus toteuttaa. Jos koulutuksen suunnittelija toteuttaa koulutuksen itse, hänen on hyvä tässä vaiheessa pysähtyä miettimään asiaa tarkemmin.  Jos koulutuksen suunnittelija ja kouluttaja ovat kaksi eri henkilöä, kouluttaja toteuttaa koulutuksen usein itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Joitain ohjeita voi kuitenkin antaa eli sisältääkö koulutus ryhmätöitä vai onko se luentomuotoinen ja toteutetaanko se lähi-, etä- vai monimuoto-opintoina.

Tietoa opetusmenetelmien valinnasta, käytöstä ja purkamisesta sekä esimerkkejä menetelmistä löytyy BOKSI-verkkomateriaalista.