Mitä ja miksi koulutetaan

Ensimmäiset kysymykset koulutusta suunniteltaessa ovat: mikä on koulutuksen aihe ja sisältö ja mitkä ovat koulutuksen tavoitteet? Koulutusidean pohjalta muotoillaan koulutukselle tarkka aihe ja nimi, joka on kiinnostusta herättävä. Aiheen ja nimen selvittyä on päätettävä, mitkä ovat koulutuksen tavoitteet. Tavoitteet on hyvä purkaa pienempiin osatavoitteisiin ja samalla miettiä niille suorituskriteerit. Tavoitteiden asettamisessa kannattaa käyttää toiminnallisia verbejä ja mallia voi ottaa esim. Bloomin taksonomiasta, jossa jaotellaan tavoitteet muistamiseen, ymmärtämiseen, soveltamiseen, analysoimiseen, arvioimiseen ja luomiseen liittyen.

Seuraavaksi tulee päättää, mitä osa-alueita koulutus sisältää eli on suunniteltava koulutukselle sisältö. Samalla voidaan rakentaa koulutukselle ohjelma ja aikataulu. Koulutuksen sisällön suunnittelussa voidaan käyttää apuna sisältöanalyysiä:
 

Kuvio 2. Sisältöanalyysi

Sisältöanalyysin avulla koulutuksen sisältö voidaan luokitella ”täytyy tietää” -tietoon (MUST know), ”on hyvä tietää” -tietoon (SHOULD know) ja ”on kiva tietää” -tietoon (NICE to know). Kouluttajan on hyvä miettiä, mikä on koulutuksen sisällön ydin eli mitkä asiat ovat kokonaisuuden hallinnan kannalta tärkeimpiä ja oleellisimpia. Näiden asioiden käsittelyyn tulisi varata aikaa koulutuksessa.