Milloin ja missä koulutetaan

Koulutuspaikan, tilavarustuksen ja koulutuksen ajankohdan miettiminen ovat oleellisia asioita suunnitteluvaiheessa. Koulutuksen ajankohta on hyvä päättää ensin, ellei mielessä ole jokin tietty paikka, jonka ehdottomasti haluaa käyttöönsä. Ajankohtaa valitessa ei voi koskaan miellyttää kaikkia, sillä aina joku haluaa osallistua iltaisin ja joku toinen päivisin. Yleensä koulutuksen ajankohta määräytyy kohderyhmän mukaan eli ovatko osallistujat järjestön toimihenkilöitä vai vapaaehtoisia.

Koulutuspaikan sopivuuden määrittelee koulutuksen luonne ja toivottu osallistujamäärä. Hyvä koulutus voi tapahtua luonnossa yhtä hyvin kuin luentosalissa. Koulutuspaikan tilavarustukseen tulisi kiinnittää huomiota ja mahdollisuuksien mukaan kouluttajan kannattaa käydä tutustumassa paikkaan etukäteen. Jos kouluttaja haluaa käyttää esim. tietokonetta, videotykkiä ja tussitaulua on mahdollisuus näihin selvitettävä. Tärkeää on pohtia myös koulutustilan muunneltavuutta esim. ryhmätöitä ajatellen ja pohtia etukäteen toivottua istumajärjestystä.