Kuka kouluttaa

Työnjako koulutuksen suunnittelijan ja kouluttajan välillä on yleensä se, että suunnittelija laatii koulutukselle yleiset raamit ja kouluttaja tuo oman osaamisensa itse opetustilanteeseen. Joskus suunnittelija ja kouluttaja ovat yksi ja sama henkilö. Kouluttajan valinta on yksi koulutussuunnittelun ratkaisevimmista asioista. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon mm. kouluttajan asiantuntemus ja esiintymis- sekä opetustaito. Koulutuksen suunnittelija sopii kouluttajan kanssa tarkemmin työnjaosta ja antaa tälle tarpeeksi laajan käsityksen koulutuksesta. Tärkeitä asioita ovat mm. mitä muita aiheita koulutuksessa käsitellään ja keitä osallistujat ovat.

 Lisätietoja kouluttajan esiintymis- ja esitystaidoista löytyy Kouluttajan esitystaito -verkkomateriaalista.