Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma on parhaimmillaan kaikki koulutuksen ydinasiat kattava asiakirja.  Se on harvoin täysin muuttumaton, mutta auttaa hahmottamaan koulutukselle asetetut reunaehdot. Koulutussuunnitelma voi koostua vastauksista seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä ja miksi koulutetaan?  
  • Ketä koulutetaan?  
  • Kuka kouluttaa?  
  • Miten koulutetaan?  
  • Milloin ja missä koulutetaan?  
  • Miten markkinoidaan?  
  • Miten budjetoidaan?