Koulutusmateriaali

Koulutusmateriaalin suunnittelussa tulee ottaa huomioon koulutuksen tavoite, kohderyhmä ja materiaalin havainnollisuus sekä ymmärrettävyys. Materiaalin valmistuksessa on tärkeää muistaa oppijan aktiivinen rooli, jolloin materiaalin tulee herättää oppijan kiinnostus ja kannustaa häntä hakemaan aiheesta lisää tietoa.  Materiaalin ei tarvitse aina olla ennalta valmistettua vaan myös oppijat voivat tuottaa sitä koulutuksen aikana.

Materiaalin monimuotoisuus on tärkeää, jotta koulutuksessa voidaan ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit ja –tavat. Koulutusmateriaali voi olla:

  • kirjallista (mm. kurssikirjat, monisteet, sanomalehdet), 
  • visaalista (mm. tekstit liitu- ja fläppitaululla, PowerPoint-diat, kalvot),        
  • auditiivista (mm. ääniluennot, musiikki),
  • audiovisuaalista (mm. elokuvat, videot, opetus-ohjelmat, verkkosivut) ja
  • muuta oppimateriaalia (mm. esineet).