Ketä koulutetaan

Koulutuksella on hyvä olla selkeä kohderyhmä. Tällöin koulutuksen aihe voidaan rajata tarkemmin ja vältytään asenteelta ”vähän kaikkea kaikille”. Rajaamisen tarkoituksena on, että varsinainen koulutuksen kohderyhmä oivaltaa, että koulutus on juuri heille tarkoitettu. Kun kohderyhmä on ennalta valittu, voidaan koulutuksen sisällön suunnittelussa ottaa huomioon ryhmän erityistarpeet ja jo olemassa oleva osaaminen. Näin kouluttaja voi ratkaista sen, miltä lähtötasolta asioihin perehdytään ja myös osallistujat saavat aiheesta enemmän irti.

Koulutuksen osallistujajoukon selvittyä, kouluttajan kannattaa tehdä kuulija-analyysi, jossa selvitetään tarkemmin osallistujien taustatiedot ja taidot kuten ikä, sukupuoli, koulutus ja ammatti. Lisäksi voidaan käyttää apuna osallistujien esim. HOPS:iin kirjaamia tavoitteita ja odotuksia.