HOPS

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on apuväline opintojen suunnittelemiseen ja opitun tunnistamiseen. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää omien opintojen lähtökohtia ja tavoitteita. Aikuisen oppijan elämässä työ, opinnot, perhe ja vapaa-aika liittyvät kiinteästi yhteen, jolloin opintojen sulauttaminen osaksi muuta arkielämää edellyttää ajankäytön suunnittelua.

HOPS auttaa oppijaa tunnistamaan oppimistarpeensa ja mahdollisuutensa. Se toimii myös oman oppimisen arvioinnin lähtökohtana. Ryhmätyöskentelyä varten on kehitetty oma ryhmäkohtainen opintosuunnitelma (ROPS), jossa voidaan pohtia mm. mitä ryhmän on tarkoitus oppia ja miten ryhmä voi vaikuttaa sen jäsenten oppimiseen.