Erilainen oppija

Oppimisvaikeus ei liity älykkyyteen, vaan kyse on aivojen erilaisesta toimintatavasta. Erilaisella oppijalla on oma tapansa hahmottaa ja käsitellä tietoa. Erilaisuus voi näkyä lukemisen hitautena, kirjoitusvirheinä, vaikeutena pysyä sovituissa aikatauluissa ja keskittymis- sekä tarkkaavaisuushäiriöinä.

Oppija ei aina itse tunnista, missä asioissa oma oppimisvaikeus ilmenee. Voi olla myös, että oppija ei halua myöntää kärsivänsä oppimisvaikeuksista. Tästä syystä oppijan tavoitteet voivat joskus olla epärealistisen korkeita tai alhaisia.  Erilainen oppija tarvitsee aikaa ja kannustusta oppiakseen. Kouluttaja voi myös vaikuttaa oppimiseen kiinnittämällä huomiota omaan opetustyyliinsä ja -tapoihinsa sekä auttamalla oppijaa löytämään omille kyvyille sopivia vaihtoehtoja.

 Oppimisvaikeudet voidaan huomioida opetuksessa mm. seuraavasti:

  • Käytä monipuolisia materiaaleja ja menetelmiä opetuksessa; puhe, kuvat, äänet, yhdessä tekeminen jne. 
  • Mieti monta tapaa selittää sama asia. Valmistaudu myös näyttämään selittämäsi asia ja kannusta kokeilemaan sitä konkreettisesti.  
  • Älä tee montaa asiaa yhtä aikaa (esim. kirjoita taululle ja puhu). 
  • Opeta oppijoille erilaisia opiskelutekniikoita. 
  • Keskustele oppijan kanssa ja mieti yhdessä hänelle ominaista tapaa oppia uutta.

Lisää erilaisuudesta oppimisessa voi lukea esim. Erilaisten oppijoiden liitto  ja Erityisohjauksen paja