Aikuinen oppijana

Aikuiseen oppijaan liitetään usein käsitteet elinikäinen oppiminen, omaehtoisuus ja itseohjautuvuus. Aikuinen oppija eroaa lapsesta ja nuoresta mm. erilaisten opiskelumotivaatioiden ja laajan kokemusvaraston osalta. Aikuinen oppija nähdään itsenäiseksi ja omasta opiskelusta vastuulliseksi toimijaksi. Valmiudet itsenäiseen työskentelyyn saattavat kuitenkin vaihdella myös aikuisten kesken. Yleisesti voidaan todeta, että

  • aikuisten oppijoiden odotukset ja tarpeet opinnoista vaihtelevat. Samoin työ, perhe, vapaa-aika ja opinnot muodostavat yksilöllisen kokonaisuuden. 
  • aikuinen on itsenäinen oppija ja kykenee asettamaan toiminnalleen tavoitteita sekä suunnittelemaan ja viemään läpi opintonsa ja arvioimaan oppimistaan.  
  • aikuisen oppijan opiskelumotivaatio syntyy siitä, että opinnoista on konkreettista hyötyä esimerkiksi töissä, harrastuksissa tai järjestötoiminnassa. Oppimismotivaation lähteen ei tarvitse olla nykyhetkessä, vaan aikuinen oppija osaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja esimerkiksi opetella asiaa, jota tarvitsee vasta vuoden päästä. 
  • aikuisella oppijalla on laaja kokemusvarasto. Aiemmat kokemukset oppimisesta voivat joko edistää tai vaikeuttaa uuden oppimista. Arkielämän kautta saadut tiedot ja taidot ovat tärkeä oppimisresurssi.  
  • aikuinen oppija on rohkea tekemään valintoja ja kokeilemaan uusia asioita. Toisaalta aikuiset voivat olla myös varovaisia ja jopa pinttyneitä tapoihinsa, jonka vuoksi oppimisen haasteena on usein vanhan poisoppiminen. 
  • aikuinen oppija ei pidä asioita ns. kiveen hakattuina vaan kykenee kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. 

Aikuinen oppija voi jännittää opiskelua siinä missä nuorempikin. Aikuista voi jännittää paluu koulun penkille, jos muistot kouluajoilta sisältävät pettymyksiä ja nöyryyttämistä. Opiskelukulttuurin muutos oppijakeskeisemmäksi voi myös aiheuttaa haasteita. Omien käsitysten kyseenalaistuminen ja oppimisen tarpeen myöntäminen voivat olla kova pala varsinkin, jos oppijasta tuntuu, että oma asema ja omanarvontunto eivät salli opiskelemista.